Den viktigste partner for entrepenøren

Valgfri U-verdi

Kunden kan i større grad velge isolasjonsevnen selv. Vi bruker også SPU isolajson som isolerer bedre enn sandwich paneler og da kan kunden selv velge hvor mye det skal isoleres.