Den viktigste partner for entrepenøren

Valgfri innvendig overflate

Kunden kan velge overflatefinsh innvendig i bygget. Det meste kan leveres, gips, betongplater, trepanel etc. Gir fordeler som bedre festemuligheter, mindre ekko etc. Fargen leveres selvsagt også etter ønske. Gir også stor valgfrihet i områder hvor det skal være kontorer og lignende.