Den viktigste partner for entrepenøren

Svært rask ferdigstillelse av bygget

Dette gir vesentlig bedre økonomi i prosjektet. Kortere finansiering, mindre riggkostnader, kortere stillasleie etc etc.