Den viktigste partner for entrepenøren

Stålbygg med treelementer -et bedre alternativ til sandwich-paneler

Bygget får en annen finsish. Perfekt for butikker, fjøs, maritime miljøer. Med treelementer har du mange muigheter.

Valgfri overflate

Valgfri overflate

Bygget får en annen finsish. Perfekt for butikker, fjøs, maritime miljøer etc etc.

Valgfri U-verdi

Valgfri U-verdi

Kunden kan i større grad velge isolasjonsevnen selv. Vi bruker også SPU isolajson som isolerer bedre enn sandwich paneler og da kan kunden selv velge hvor mye det skal isoleres.

Valgfri innvendig overflate

Valgfri innvendig overflate

Kunden kan velge overflatefinsh innvendig i bygget. Det meste kan leveres, gips, betongplater, trepanel etc. Gir fordeler som bedre festemuligheter, mindre ekko etc. Fargen leveres selvsagt også etter ønske. Gir også stor valgfrihet i områder hvor det skal være kontorer og lignende.

Fleksible mål

Fleksible mål

Vi lager alle elementer på ønsket mål. både bredde og høyde og tykkelse.

Feridgmonterte vinduer

Feridgmonterte vinduer

Vi monterer vinduene rett i elementene så når elementene heises på plass er veggen ferdig.

Video

Video