Den viktigste partner for entrepenøren

Raskere bygging

Lavenergiboliger har frem til nå vært omstendige byggeprosjekter med mye famling og lang byggetid. Vår løsning sikrer tilnærmet like rask byggetid som med vanlig ullisolasjon.