Den viktigste partner for entrepenøren

Mer areal i boligen

Vår kompaktisolasjon er ca 40% mer effektiv og gir derfor vesentlig mer bruksareal i boligen. Spesielt i mindre leiligheter.