Den viktigste partner for entrepenøren

Mindre forsinkelser

Vinduer og materialer blir levert oss i god tid og montert i elementene. Vi oppdager da mye tidligere ting som mangler eller er feillevert.