Den viktigste partner for entrepenøren

Mer salgsareal

Ved bruk av kompaktisolasjon gir dette ekstra m2 til leiligheten som igjen gir større salgsverdi.