Den viktigste partner for entrepenøren

Kvalitetskontroll

Vi bygger svært mange boliger i løpet av et år. Det betyr at vi har erfaring og systemer til å følge opp et prosjekt for best mulig kvalitet på kortest mulig byggetid. Og når størstedelen av byggingen skjer innendørs på produksjonlinje i tørre stabile omgivelser så er det enkelt å sikre topp kvalitet i produktet.