Den viktigste partner for entrepenøren

iSett elementer til betongbygg med kompaktisolasjon - et pionerprodukt!

TSE er en av svært få som leverer ferdige elementer til større bygg med betongkonstruksjon. Vi produserer på en helt unik måte som gir svært mange fordeler for utbyggeren.

Bedre fortjeneste

Bedre fortjeneste

Alle fordelene ved elementer gir muligheter for bedre inntjening og kortere byggeperiode.

Svært rask ferdigstillelse av bygget

Svært rask ferdigstillelse av bygget

Dette gir vesentlig bedre økonomi i prosjektet. Kortere finansiering, mindre riggkostnader, kortere stillasleie etc etc.

Montering

Montering

Svært lite mangler etter montering, leveransen kontrolleres av oss før levering. Lite behov for lagringsplass på byggeplass. Elementene blir tilkjørt og montert fortløpende.
Alle overflater kan velges. Trekledning, pusset betongplater, støpte plater, etc.

Mindre forsinkelser

Mindre forsinkelser

Vinduer og materialer blir levert oss i god tid og montert i elementene. Vi oppdager da mye tidligere ting som mangler eller er feillevert.

Enklere konstruksjon

Enklere konstruksjon

Ved bygg over 6 leiligheter er det andre krav til brannsikring. TSE er pioner på spesialisolasjon med ekstra brannsikring som gjør at konstruksjonen blir enklere og veggene tynnere.

Mer salgsareal

Mer salgsareal

Ved bruk av kompaktisolasjon gir dette ekstra m2 til leiligheten som igjen gir større salgsverdi.