Den viktigste partner for entrepenøren

Innovasjon

TSE jobber nå med forskningsrådet for utvikling av elementer med PIR/kompaktisolasjon. Dette har vi fått til og er første i Norge som leverer dette og bruker PIR isolasjon fra SPU. Vi er kundens spesialist på passivhus og gjør det enklere for kunden å selge passivhus/plusshus til sine kunder.