Den viktigste partner for entrepenøren

Hytte fra TS-elementer Enklere å bygge

Våre hus, hytter og garasjer blir levert som moduler ut til byggeplassen. Vi produserer modulene innendørs i tørre omgivelser og med gode rutiner. Dette gjør at vi sparer tid og kan sikre leveringen etter nøye utprøvde metoder.

Fagutdannet personell

TS-elementer har i dag 8 fagutdannede snekkere 2 byggledere og en administrasjon som jobber tett på og følger hele byggeprosessen. Dette er svært fordelaktig for å gjennomføre prosjektene til rett tid, pris og kvalitet.