Den viktigste partner for entrepenøren

Enklere arkitektur

Tynnere vegger og enklere konstruksjon gjør det enklere for arkitekten å tegne boligen. Veggene blir omtrent som på vanlig boliger med TEK10.