Den viktigste partner for entrepenøren

Archive for the ‘betongbygg’ Category

Færre arbeidere på byggeplassen

Posted on: February 28th, 2015 by akatombo No Comments

Mye av jobben gjøres hos oss i stedet for på byggeplassen og man klarer seg med kun noen få montører i en kort periode i stedet for mange tømrere over en lang periode. Minsker behovet for brakkerigger, parkeringsplasser etc.

Mer salgsareal

Posted on: February 28th, 2015 by akatombo No Comments

Ved bruk av kompaktisolasjon gir dette ekstra m2 til leiligheten som igjen gir større salgsverdi.

Enklere konstruksjon

Posted on: February 28th, 2015 by akatombo No Comments

Ved bygg over 6 leiligheter er det andre krav til brannsikring. TSE er pioner på spesialisolasjon med ekstra brannsikring som gjør at konstruksjonen blir enklere og veggene tynnere.

Mindre forsinkelser

Posted on: February 28th, 2015 by akatombo No Comments

Vinduer og materialer blir levert oss i god tid og montert i elementene. Vi oppdager da mye tidligere ting som mangler eller er feillevert.

Montering

Posted on: February 28th, 2015 by akatombo No Comments

Svært lite mangler etter montering, leveransen kontrolleres av oss før levering. Lite behov for lagringsplass på byggeplass. Elementene blir tilkjørt og montert fortløpende.
Alle overflater kan velges. Trekledning, pusset betongplater, støpte plater, etc.

Svært rask ferdigstillelse av bygget

Posted on: February 28th, 2015 by akatombo No Comments

Dette gir vesentlig bedre økonomi i prosjektet. Kortere finansiering, mindre riggkostnader, kortere stillasleie etc etc.

Bedre fortjeneste

Posted on: February 28th, 2015 by akatombo No Comments

Alle fordelene ved elementer gir muligheter for bedre inntjening og kortere byggeperiode.