Den viktigste partner for entrepenøren

Bedre fortjeneste

Ved at vi tar på oss deler av jobben for dere så kan ditt firma ta på seg større oppdragsmengde i løpet av et år og dermed gi bedre omsetning og fortjeneste. Et samarbeid med oss gjør at mange av våre kunder tør å ta på seg totalentrepriser samt at de får tid til å gjennomføre prosjekter i egenregi. Vi bidrar også i egenregiprosjekter med grunneieravtaler, omregulering, opptegning, søknadsprosessen og gjennomføring av prosjektet. Vi er her for å støtte kunden! Vår gevinst er flere ordrer.